09731 :: Room Music

Track Versions

song

2 Track(s)

Futuristic and experimental piece, made with a custom-designed system that triggers algorithmically generated musical events, by activating room sensors. The music was played solely by moving around the room. This triggers different combinations of events, so the music is ever-changing with each series of movements that are registered. And continues as long as this happens. The excerpts on this album is therefore only a random “slice” of the piece, which thus has no pre-defined form as such. Created with support and inputs from fellow artist Jørgen Teller.

Futuristisk og eksperimentelt musikstykke, lavet med et special-designet system der udløser algoritmisk genererede musik-events ved aktivering af rum-sensorer. Musikken er fremført udelukkende ved bevægelser i rummet som hver udløser forskellige kombinationer af events,og derfor bliver musikstykket også bestandigt forskelligt for hver serie af bevægelser der registreres, og fortsætter så længe det sker. Dette er således et vilkårligt udsnit af værket, som ikke har nogen prædefineret eller afgrænset form. Lavet med support og inputs fra den eksperimenterende danske komponist Jørgen Teller.

From the first demo to release – and further

Created in Ranum Studio 8
Composed, Produced and Performed by Jesper Ranum
© KODA/NCB 2018

All music & other content © Jesper Ranum (KODA/NCB) 2018.
No public use without prior written agreement.
Click here for Copyrights & Licensing Info…